Geniet


Mensen die mij inspireren door tekst, beeld, geluid of een gebaar, stuur ik een geniet zakdoekje in een speciaal ontworpen IJzeren Woorden doosje. Ik leg ze in een schrijven uit waarom ik ze dat schenk.

Geniete tekst op zakdoekjes / 2002
IJzeren Woorden doosje