Weerspiegelingen


Vanuit een fascinatie voor rasters, een gegeven in mijn werk, ben ik geïnteresseerd in hoge gebouwen en skylines van grote steden, zoals Shanghai. Het weerspiegelen van de gebouwen in elkaar, het over elkaar heen vallen van horizontale en verticale lijnen en het vervormen door het vele glas, creëren een nieuwe drie-dimensionaliteit. De gebouwen lijken elkaar te betwisten in ?Wie is de grootste?? ?Wie de meest aanwezige?? Macht wordt hier letterlijk verbeeld. Die vervormde, beweeglijke rasterpatronen zijn de inspiratie voor mijn nieuwe werk: Weerspiegelingen.

Weerspiegeling #1 / 1.5 x 1.1 m.

Weerspiegeling #2 / 1.5 x 1.1 m.

Weerspiegeling #8 / 1.5 x 1.1 m.

Weerspiegeling Shanghai

Weerspiegeling

Weerspiegeling